Sunday, 7 January 2018

Wednesday, 3 January 2018

ﭘﯿﺎﺭﮮ ﺩﻭﺳﺘﻮ ﺁﺝ ﻣﯿﮟ ﺁﭖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﯾﻮ ﻓﻮﻥ ﯾﻮﺯﺭ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺍﯾﮏ ﺫﺑﺮﺩﺳﺖ ﭨﺮﮎ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﯾﺎ ﮨﻮﮞ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺁﭖ ﺍﻥ ﻟﻤﯿﭩﯿﮉ ﮈﺍﻭﻧﻠﻮﮈﻧﮓ ﺍﻭﺭ ﺑﺮﺍﻭﺯﻧﮓ ﮐﮯ ﻣﺰﮮ ﻟﻮﭦ ﺳﮑﺘﮯ...

Tuesday, 2 January 2018

Monday, 1 January 2018

Sunday, 31 December 2017